Evenementen

De EHBO Den Dungen heeft, in beperkte mate, de mogelijkheid eerstehulpverleners in te zetten bij evenementen.

Als een organisatie een evenement organiseert is het belangrijk dat zij er rekening mee houdt dat, i.v.m. de vergunningverlening, het verplicht kan zijn dat er een EHBO-post ingericht dient te worden.

Neem in dat geval tijdig contact op met het secretariaat van de EHBO Den Dungen via info@ehbodendungen.nl of janvanschijndel74@gmail.com of telefonisch 073-5941576.

De EHBO Den Dungen verwacht dat u minimaal 6 weken voor het geplande evenement een aanvraag indient.

De volgende gegevens zijn daarbij van belang:
– Het soort evenement.
– De te verwachten gezondheidsrisico’s.
– Het aantal deelnemers.
– Het aantal bezoekers.
– Datum of data van het evenement.
– Tijden van het evenement.
– Locatie van het evenement.
– Welke organisatie is verantwoordelijk.
– Wie is of zijn de contactpersonen.
– E-mailadres(sen) en telefoonnummer(s).

De verantwoordelijke aanvragende organisatie dient te zorgen voor onderdak van de EHBO-post.

U kunt vooraf een kostenbegroting aanvragen.