Opleidingen

De vereniging beschikt over 1 EHBO instructeur Ad Goossens en 2 reanimatieinstructeurs Jan van Schijndel en Ad Goossens. Beiden zijn gecertificeerd volgens de NRR normen voor het verzorgen van reanimatiecursussen.

De EHBO Den Dungen laat zich ondersteunen in het praktisch onderwijs door de inzet van lotus van de Lotusstudiekring Schijndel.

De EHBO Den Dungen werkt samen met het Oranje Kruis voor de opleiding en het instant houden van de geldigheid van het diploma EHBO.

Het Oranje Kruis stelt de leerstof, eindtermen en richtlijnen vast voor het verkrijgen van het diploma en het geldig houden daarvan.

De EHBO Den Dungen verzorgt de volgende opleidingen:

• Voor het diploma EHBO. Bij voldoende deelname, minimaal 8 personen, kan in november een cursus gestart worden. De laatste jaren waren er te weinig aanmeldingen en moesten wij ons beperken tot doorverwijzen naar andere verenigingen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de EHBO Den Dungen info@ehbodendungen.nl of janvanschijndel74@gmail.com

Herhalingscursus voor het geldig houden van het EHBO diploma. De onderwerpen hebben als doel de kennis en vaardigheden op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen in de leerstof te behandelen. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd op 4 zaterdagochtenden en 4 doordeweekse avonden. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de EHBO Den Dungen.

Reanimeren en AED bedienen. Een nieuwe cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 ½ uur. De meeste cursussen hiervoor worden in de avonduren gegeven.
Voor de leerstof maken we gebruik van het lesboek Basale reanimatie inclusief de AED, samengesteld door de Nederlandse Reanimatie Raad =NRR.
De NNR werkt daarbij nauw samen met: Het Oranje Kruis; De Hartstichting en de OSG-NvAA. De OSG-VvAA is een opleidingsinstituut en heeft o.a. de reanimatie in het pakket.
Bij gebleken geschiktheid ontvangt de cursist een diploma. De geldigheid van het diploma kan bij het volgen van een herhalingscursus verlengd worden. In bepaalde mate werkt de EHBO Den Dungen samen met de Stichting Hartwacht Sint Michielsgestel. Tevens zijn wij reanimatiepartner van de Hartstichting.
Bij gebleken geschiktheid adviseert de opleider de deelnemers zich aan te melden bij Hartslag nu.nl.
De kosten voor deelname aan een nieuwe cursus bedragen € 35,– Voorwaarde daarbij is dat de groep 8 deelnemers heeft. In de cursuskosten zijn een lesboekje, het diploma en een consumptie inbegrepen. Voor aanmelden en verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van EHBO Den Dungen. Voor diverse buurten, verenigingen en organisaties zijn er contactpersonen die informatie kunnen geven over het volgen van een cursus.

Herhalingscursus reanimeren en AED bedienen. De cursus wordt in één bijeenkomst gegeven van 2 ½ uur. Meestal is dat op een avond.
Bij gebleken geschiktheid kunt u verlenging krijgen van het diploma. Voor verdere info kunt contact opnemen met het secretariaat van de EHBO Den Dungen.
De kosten voor een herhalingscursus bedragen € 17,50

De cursussen worden meestal gegeven in het Cultuurhuis Litserborg Litserstraat 2 Den Dungen.