Vereniging

De EHBO Den Dungen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch onder nr. 17146895

De EHBO Den Dungen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI instelling onder RSIN/fiscaalnummer ANBI 816292413.

De EHBO Den Dungen heeft bij het Oranje Kruis relatiecode 101514

De EHBO Den Dungen heeft zich aangesloten bij de Koepelorganisatie EHBO Vereniging Noord Brabant.

Op 1 oktober 2014 bestond de EHBO Den Dungen 75 jaar.

Na een dip in de bezetting van de bestuursfuncties, hebben we in 2014 de draad weer opgepakt.

We zijn nu weer beter in staat om de gestelde doelen, zoals in de statuten vermeld, te behalen.

In sept 2019 zal de ehbo vereniging zich intensief bezighouden met de toekomst i.v.m bestuursfuncties en ledental.

De doelstelling: De vereniging heeft ten doel mensen in staat te stellen eerste hulp te verlenen bij ongevallen en acute ziektesituaties, zulks in de meest ruime zin.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Deze functie is vacant. De meeste taken worden tijdelijk waargenomen door de secretaris.
Secretaris: Jan van Schijndel
Penningmeester: Henk Sanders
Bestuurslid: Ingrid van Nistelrooij – Megens. Zij verzorgt de notulen van de vergaderingen
Aspirant bestuursleden:  Ad Goossens en Antoon Pennings